Rivka eschet Chajjim 1810

 

Rivka eschet Chajjim
gest. 28.7.1810

פ”נ
האשה החשובה הצנועה
מ’ רבקה אשת כה חיים ז”ל
שמת ביום ש”ק כ”ו תמוז תקע
לפק נשמתה ת’צ’ב’ה’ בגן עדן
אמן סלה …

Hier ist geborgen / eine Frau, angesehen und bescheiden /: Frau Rivka, Gattin des ehrenwerten Herrn Chajjim s.A. / Sie verstarb am heiligen Schabbat, 26. Tamuz 570 / n.kl. Z. Ihre Seele / sei eingebunden im Bündel des Lebens im Garten Eden. Amen. Sela. …
If you have any questions, send an eMail

Site © David Blank 2014–2017
Photos © Mathias Schafmeister 2014–2017