Channa-Johanna Klaremeyer 1812-1884

Channa/Johanna Klaremeyer
24.2.1812 – 19.4.1884

פ”נ
האישה החשובה
שהייתה עטרה
בעלה מרת
הנא בת שמואל ונקברה
כ”ד ניסן תרמ”ד לפ”ק
תנצבה

Hier ist geborgen / eine angesehene Frau. / Sie war die Krone /
ihres Mannes: Frau / Channa, Tochter des Schmuel. Und sie wurde begraben / 24. Nisan 644 n.kl.Z. / Ihre Seele sei eingebunden im Bündel des Lebens.

Johanna Klaremeyer
geb.24. Febr. 1812
gest. 19. April 1884

If you have any questions, send an eMail

Site © David Blank 2014–2017
Photos © Mathias Schafmeister 2014–2017