Channa-Johanne Ascher 1885

 

Channa / Johanne Ascher
gest. 7.1.1885

פ”נ
האישה החשובה
שהייתה עטר
בעלה ומהוללת
לכל יודעיה
מרת הנא
בת צבי נפטר
כ’ טבת תרמ”ה
תנצבה

Hier ist geborgen / die angesehene Frau. Sie war die Krone / ihres Gatten und wurde gepriesen /von allen, die sie kannten: / Frau Channa, / Tochter des Zvi. Sie verschied am 20. Tevet 645 / Ihre Seele sei eingebunden im Bündel des Lebens.

Wwe. Johanne Ascher

If you have any questions, send an eMail

Site © David Blank 2014–2017
Photos © Mathias Schafmeister 2014–2017