David ben Jaakov Blank 1886

David ben Jaakov Blank
gest. 25.9.1886

פ”נ
איש תם וישר וירא ה’
אוהב הבריות ורודף
שלום כל ימי חייו ה”ה
מנהיג הקהל ר’ דוד בן
יעקוב בלאנק נפטר
מוצאי שבת כ”ו אלול
ונקבר ער”ה תרמ”ו לפ”ק
תנצבה

Hier ist geborgen / ein Mann, fromm, rechtschaffen und gottesfürchtig. / Er liebte die Menschen und strebte / nach Frieden alle Tage seines Lebens: der geehrte Vorsteher der Gemeinde, Herr David, Sohn des Jaakov Blank. Er verschied / am Ausgang des Schabbat, 26. Elul, / und wurde begraben am Abend von Rosch Haschana 646 n.kl.Z. / Seine Seele sei eingebunden im Bündel des Lebens.

David Blank
geb. 6. Jan. 1817
gest. 25. Sept. 1886

Z.3: הבריות wörtlich „Geschöpfe“.

If you have any questions, send an eMail

Site © David Blank 2014–2017
Photos © Mathias Schafmeister 2014–2017