Goldah-Julie Arensberg 1889

Goldah??/Julie Arensberg
gest. 25.7.1889

פ”נ
אשה ישרה ותמימה
במעשיה מרת
גורדר בת שמעון
ארענזבערג
נפטרה ט”ז תמוז
תרמ”ט לפ”ק
תנצבה

Hier ist geborgen / eine Frau, rechtschaffen und untadelig / in ihren Taten: Frau Goldah?, Tochter des Schimon / Arensberg. Sie verschied am 16. Tamuz / 649 n.kl.Z. / Ihre Seele sei eingebunden im Bündel des Lebens.

Hier ruht in Gott
Julie Arensberg
geb. Marienthal,
gest. 15. Juli 1889
im 74 Jahres ihres Lebens.
Friede ihrer Asche.

Z.4: Name גורדר verschrieben für גולדה = Goldah ?

If you have any questions, send an eMail

Site © David Blank 2014–2017
Photos © Mathias Schafmeister 2014–2017