Hendel bat Meschullam 1852

Hendel bat Meschullam
gest 1.7.1852

פ”נ
האישה היקרה
והצדקת יראת
אלהים ודלים
חוננת מרת הנדל
בת משולם מתה
ביום כ”ז סיון
ויברך אחריה
בניה וכל מכרי
טובה וצדקתה
ותשב על אדמתה
יום א’ רח’ טמוז
תריב לפק
תנצבה

Hier ist geborgen / die teure und wohltätige Frau. Sie fürchtete Gott
und war den Armen / zugeneigt: Frau Hendel, Tochter des
Meschullam. Sie starb / am 27 Siwan / und es verlieb hinter ihr der
Segen / ihrer Kinder und aller, die kannten / ihre Güte und
Wohltätigkeit. Und sie kehrte zurück zu ihrer Erde / am 1. Tag des
Monatsanfang Tamuz / 612 n.kl.Z. / Es sei ihre Seele eingebunden im
Bündel des Lebens.

If you have any questions, send an eMail

Site © David Blank 2014–2017
Photos © Mathias Schafmeister 2014–2017