Rechle eschet Anschel 1804

 

Rechle eschet Anschel
gest. 28. 11. 1804

פ”נ
האישה החשובה מרת
רעכלה אשת כה אנשיל
ז”ל מלא’ חג כ”ה כסליו תקסה
לפק נשמתה ת’צ’ב’ החיים
בגן עדן אמן סלה.

Hier ist geborgen / die angesehene Frau, Frau Rechle, Gattin des ehrenwerten Herrn Anschel / s.A. Sie erfüllte … am 25. Kislev 565 / n.kl.Z. Ihre Seele sei eingebunden im Bündel des Lebens / im Garten Eden. Amen. Sela.
If you have any questions, send an eMail

Site © David Blank 2014–2017
Photos © Mathias Schafmeister 2014–2017