Schimon-Simon Sondermann 1806–20. 6.1877

Schimon/Simon Sondermann
1806 – 20. 6.1877

פ”נ
איש תם וישר
ר’ שמעון בר
אברהם הלך
לעולמו ביום
י תמוז תרלז
לפ”ק תנצבה

Hier ist geborgen / ein Mann, redlich und rechtschaffen / Herr Schimschon, Sohn des Avraham. Er ging ein in seine Welt am / 10. Tamuz 637 / n.kl.Z. Seine Seele sei eingebunden im Bündel des Lebens.

Rückseite

Hier ruhet
Simon
Sondermann
gest.20. Juni 1877
im 71.ten Jahre
seines Lebens
If you have any questions, send an eMail

Site © David Blank 2014–2017
Photos © Mathias Schafmeister 2014–2017